node-loader

Node Add-ons for webpack

安装

npm install --save-dev node-loader

用法

enhanced-require 中执行 node add-ons

通过 webpack 配置、命令行或者内联使用 loader。

#

webpack.config.js

module.exports = {
 module: {
  rules: [
   {
    test: /\.node$/,
    use: 'node-loader'
   }
  ]
 }
}

在你的项目中

import node from 'file.node';

通过命令行(CLI)

webpack --module-bind 'node=node-loader'

在你的项目中

import node from 'file.node';

内联使用

在你的项目中

import node from 'node-loader!./file.node';

维护人员


Juho Vepsäläinen

Joshua Wiens

Kees Kluskens

Sean Larkin

results matching ""

  No results matching ""